Spółka Smart Kettlebell Sp. z o.o realizuje koordynowany przez Prometeia Innovation Fund ASI projekt w ramach programu “BRidge Alfa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRidge Alfa). Celem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych mających na celu budowę kompleksowego rozwiązania wspierającego trening z odważnikami kulowymi – Jetsnatch.

Spółka Smart Kettlebell Sp. z o.o realizuje koordynowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu projekt w ramach programu “Polskie Mosty Technologiczne” (projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020).

Celem projektu jest wsparcie Smart Kettlebell w ekspansji na rynek amerykański.
Dzięki realizacji projektu Spółka rozpocznie sprzedaż systemu Jetsnatch na tym rynku. Uzyskane w rezultacie projektu wsparcie pomoże w spełnieniu wymogów prawnych związanych z internacjonalizacją, nawiązaniu niezbędnych kontaktów z potencjalnymi kontrahentami i zawarciu pierwszych kontraktów sprzedażowych.

Wartość projektu to 180 000,00 PLN
Wartość dofinansowania to 180 000,00 PLN
Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020